VESTI I DOGAĐAJI

 • Kako do unapređenja procedura zapošljavanja u javnom sektoru - Niš, 25.05.2016. godine

  23.05.2016. Okrugli stolovi, Tribine

  Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID), Balkanska istraživačka mreža (BIRN Srbija) i PALGO centar vas sa zadovoljstvom pozivaju da učestvujete na okruglom stolu na kome će biti reči o koracima i merama koje je potrebno preduzeti da bi se unapredile procedure zapošljavanja u javnom sektoru.

  Okrugli sto će biti održan u sredu, 25. maja, sa početkom u 12 h u prostorijama Media & reform centra u Nišu (Obrenovićeva 38).
   
  Događaj je prilika da govorimo o publikaciji „Preporuke za unapređenje zapošljavanja u javnom sektoru“, koja je nastala kao rezultat brojnih istraživanja i analiza u proteklih osamnaest meseci. Razgovaraćemo o osnovnim problemima koji su prepoznati u javnom sektoru u procedurama zapošljavanja i načinima za njihovo prevazilaženje – normativno i u praksi.
   
  Posebna tema o kojoj će biti reči je i položaj lokalnih medija kada je reč o ovoj temi – o načinu na koji se izveštava i govori o zapošljavanju prvenstveno na lokalu, o iskustvima novinara i problemima sa kojima se oni suočavaju u svom radu.
   
  Na okruglom stolu će se govoriti i o platformi transparentno.rs, o iskustvima građana koja su prikupljena u prethodnom periodu i koracima koji su preduzeti u rešavanju tih problema.

  Prezentovanje ovih nalaza i preporuka predstavlja dobru priliku za razgovor sa različitim akterima o svim važnim temama koje se odnose na reformu javnog sektora i procedure zapošljavanja, kao i o mogućnostima za unapređenje regulatornog i institucionalnog okvira. Stoga Vas pozivamo da se pridružite skupu i da date svoj doprinos diskusiji o ovim temama.

  Na skupu će govoriti:
  • Ivo Čolović, CeSID
  • Savo Manojlović, pravni konsultant
  • Marija Vučić, novinarka portala Južne vesti

  Molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite Emiliji Brkić na mejl emilija.brkic@cesid.rs ili putem telefona, na 069/192-111-8 najkasnije do srede, 25. maja 2016. godine, do 10h.

  Saznaj više...
 • Kako do unapređenja procedura zapošljavanja u javnom sektoru - Beograd, 26.05.2016. godine

  23.05.2016. Okrugli stolovi, Tribine

  Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID), Balkanska istraživačka mreža (BIRN Srbija) i PALGO centar vas sa zadovoljstvom pozivaju da učestvujete na okruglom stolu na kome će biti reči o koracima i merama koje je potrebno preduzeti da bi se unapredile procedure zapošljavanja u javnom sektoru.

  Okrugli sto će biti održan u četvrtak, 26. maja, sa početkom u 11 h u prostorijama Press Centra UNS-a, u Knez Mihailovoj 6/III.
   
  Događaj je prilika da govorimo o publikaciji „Preporuke za unapređenje zapošljavanja u javnom sektoru“, koja je nastala kao rezultat brojnih istraživanja i analiza u proteklih osamnaest meseci. Razgovaraćemo o osnovnim problemima koji su prepoznati u javnom sektoru u procedurama zapošljavanja i načinima za njihovo prevazilaženje – normativno i u praksi.
   
  Posebna tema o kojoj će biti reči je i vidljivost teme departizacije i racionalizacije u javnom sektoru. Naši sagovornici će pokušati da identifikuju na koji način postupaju mediji pri izveštavanju o ovim temama, da li je potrebno unapređenje ili promena pristupa, kao i koji su koraci koji je potrebno preduzeti u njihovom daljem izveštavanju o departizaciji i racionalizaciiji javnog sektora.
   
  Govornici će pokušati i da daju osvrt na ekonomski aspekt racionalizacije javnog sektora – na strateške i druge dokumente i njihovu primenu, te na direktne i indirektne ekonomske i finansijske posledice neefikasnih i netransparentnih praksi u procesu zapošljavanja u javnom sektoru.
   
  Prezentovanje ovih nalaza i preporuka predstavlja dobru priliku za razgovor sa različitim akterima o svim važnim temama koje se odnose na reformu javnog sektora i procedure zapošljavanja, kao i o mogućnostima za unapređenje regulatornog i institucionalnog okvira. Stoga Vas pozivamo da se pridružite skupu i da date svoj doprinos diskusiji o ovim temama.
   
  Na skupu će govoriti:
  • Jelena Jerinić, vanredna profesorka, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu/PALGO Centar
  • Slobodan Georgijev, BIRN Srbija
  • Vladimir Vučković, Fiskalni savet
  • Bojan Klačar, CeSID – moderator skupa
  Molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite Emiliji Brkić na mejl emilija.brkic@cesid.rs ili putem telefona, na 069/192-111-8 najkasnije do četvrtka, 26. maja 2016. godine, do 10h.
  Saznaj više...
 • Treći okrugli sto “Ka većoj transparentnosti i jasnim kriterijumima za zapošljavanje u javnom sektoru”

  02.03.2016. Okrugli stolovi, Tribine

  CeSID i Fondacija Centar za demokratiju su u cilju postizanja sinergetskih efekata projekata koje sprovode nezavisno jedni od drugih, zajednički organizovali okrugli sto 29. februara 2016, u Hotelu “88 Rooms” u Beogradu.

  Cilj održavanja zajedničkog okruglog stola je podizanje nivoa vidljivosti aktivnosti i rezultata na oba projekta među građanima, s obzirom da se oba projekta bave veoma sličnim i blisko povezanim temama. Na taj način, obezbeđeno je direktno učešće i podrška i partnerskih organizacija i CeSID-a i CDF-a: PALGO Centra i BIRN-a sa jedne, odnosno Beogradskog centra za ljudska prava i Inicijative za lokalni razvoj iz Kraljeva.
   
  Na skupu su predstavljeni rezultati dva istraživačka poduhvata, a govornici su bili Bojan Klačar (CeSID), Tijana Kljajević (FCD), Nevena Nikolić (Beogradski centar za ljudska prava), Jelena Nešić (Inicijativa za demokratsku tranziciju).
   
  Nakon predstavljanja analiza i rezultata, kroz diskusiju sa učesnicima, među kojima su bili predstavnici organizacija civilnog društva, akademske zajednice, sindikata i poslodavaca, došlo se do zaključka da se u daljem radu moraju preduprediti i sprečiti pravna nesigurnost, nepostojanje jasnih kriterijuma prilikom izbora kandidata i uticaj političkih faktora na zapošljavanje i napredovanje, s obzirom da direktno utiču na širenje i rast koruptivnih radnji.

  Saznaj više...
 • Održan trening za organizacije civilnog društva u Kragujevcu

  06.02.2016. Okrugli stolovi, Tribine

  Projektni tim CeSID-a održao je od trećeg do petog februara 2016. godine u „Hotelu Kragujevac“ trening za predstavnike deset organizacija civilnog društva iz Srbije.

  Na treningu su učestvovali predstavnici Centra za ravnomerni regionalni razvoj (CENTRIR) iz Beograda, Centra za rodne alternative (Alter) iz Novog Sada, Media i reform centra iz Niša, Udruženja Stablo iz Kragujevca, Odbora za ljudska prava iz Valjeva, Centra za ljudska prava iz Čačka, Timočkog omladinskog centra (TOC) iz Zaječara, Somborskog omladinskog boom-a iz Sombora, Centra društvene tolerancije iz Jagodine i Tima za razvoj i integracije iz Vranja. 
   
  Trening je zamišljen kao praktična obuka članova organizacija u nekoliko važnih oblasti: (1) institucionalni i regulatorni okvir zapošljavanja u javnom sektoru, (2) metodologija monitoringa transparentnosti zapošljavanja u javnom sektoru, (3) planovi integriteta i akcioni planovi za borbu protiv korupcije u jedinicama lokalne samouprave, (4) transparentnost finansiranja lokalnih medija u Srbiji i (5) pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. 
   
  Prvenstveni cilj treninga bio je da se učesnicima pruži detaljan uvid u prethodno napravljenu metodologiju praćenja transparentnosti zapošljavanja u javnom sektoru, da im se pruže preporuke za dalji rad u lokalnim sredinama i da se razmenom iskustava napravi dobra polazna osnova za sprovođenje metodologije u jedinicama lokalne samouprave. Istovremeno, ostalim temama pokriveni su drugi važni aspekti rada organa javne vlasti, posebno na lokalnom nivou, čime je obuhvaćena celina potrebnih znanja za praćenje transparentnosti rada javne vlasti i podizanje nivoa njihove efikasnosti i odgovornosti. 
   
  Predavači koji su učestvovali na treningu su: 
  • Jelena Jerinić, docentkinja Pravnog fakulteta Univerziteta Union i eskpertkinja PALGO Centra
  • Bojan Klačar, CeSID
  • Tijana Kljajević, Fondacija Centar za demokratiju
  • Slobodan Georgijev, BIRN Srbija
  • Emilija Brkić, CeSID
   

  Saznaj više...
 • Transparentno do posla u Beogradu

  28.05.2015. Tribine, Ulične akcije

  Beograd je poslednji od 10 gradova u kojima su organizovane tribine i ulične kampanje na kojima je ideja bila da razgovaramo sa građanima o problemima sa kojima su se suočavali prilikom traženja posla, posebno u javnom sektoru. Prethodne tribine održane su u Somboru, Jagodini, Čačku, Kragujevcu, Zaječaru, Novom Sadu, Nišu, Valjevu i Vranju. 

  Ovaj događaj predstavlja sastavni deo promocije projekta Transparentno do posla koji sprovode CeSID, BIRN Srbija i PALGO centar, odnosno sastavni deo kampanje u kojoj će građani imati priliku da putem onlajn platforme www.transparentno.rs prijave sve probleme sa kojima su se susreli prilikom prijavljanja na konkurse u javnom sektoru.
   
  Na tribini u Beogradu je bilo prisutno petnaestak učesnika – pripadnika organizacija civilnog društva i zainteresovanih pojedinaca, a neke od tema o kojima se razgovaralo bile su: upoznavanje građana sa ciljevima i aktivnostima projekta Transparentno do posla (analiza regulatornog i institucionalnog okvira u Srbiji, istraživanje o broju zaposlenih i o sprovedenim konkursima u 25 institucija u RS (u periodu od 2009-2014), izrada analiza, preporuka i istraživanja, priprema platforme); upoznavanje građana sa mogućnostima i opcijama platforme www.transparentno.rs, kao i problemi korupcije i netransparentnosti u procesima zapošljavanja.
   

  Govornici su bili Bojan Klačar (CeSID) i Slobodan Georgijev (BIRN). Građani su pozvani da podele svoja iskustva o nepravilnostima u procedurama zapošljavanja u javnom sektoru sa ostalim učesnicima, a neki od osnovnih problema koji su prepoznati u Beogradu su:

  • Netransparentnost uslova konkursa;
  • Nejasni kriterijumi na osnovu kojih se zapošljava kandidat;
  • Unapred pripremljeni konkursi; 
  • Stranačko zapošljavanje. 
   
   
   

  Saznaj više...
 • Održane ulična akcija i tribina u Vranju

  25.05.2015. Tribine, Ulične akcije

  Petnaestak učesnika – pripadnika organizacija civilnog društva i zainteresovanih pojedinaca prisustvovalo je tribini u Vranju, a neke od tema o kojima se razgovaralo bile su: upoznavanje građana sa ciljevima i aktivnostima projekta Transparentno do posla (analiza regulatornog i institucionalnog okvira u Srbiji, istraživanje o broju zaposlenih i o sprovedenim konkursima u 25 institucija u RS (u periodu od 2009-2014), izrada analiza, preporuka i istraživanja, priprema platforme); upoznavanje građana sa mogućnostima i opcijama platforme www.transparentno.rs, kao i problemi korupcije i netransparentnosti u procesima zapošljavanja.

  Osnovna ideja događaja bila je da razgovaramo sa građanima o problemima sa kojima su se suočavali prilikom traženja posla, posebno u javnom sektoru. Ovaj događaj predstavlja sastavni deo promocije projekta Transparentno do posla koji sprovode CeSID, BIRN Srbija i PALGO centar, odnosno sastavni deo kampanje u kojoj će građani imati priliku da putem onlajn platforme www.transparentno.rs prijave sve probleme sa kojima su se susreli prilikom prijavljanja na konkurse u javnom sektoru.
   
  Vranje je pretposlednji grad u Srbiji u kome su organizovane tribine i ulične kampanje. Prethodne tribine održane su u Somboru, Jagodini, Čačku, Kragujevcu, Zaječaru, Novom Sadu, Nišu i Valjevu. Poslednja i završna tribina biće održana u Beogradu (28.maj). 
   

  Govornici na tribini u Vranju bili su: Đorđe Vuković (CeSID), Aleksandra Marković (CeSID) i Aleksandar Đorđević (BIRN). Građani su pozvani da podele svoja iskustva o nepravilnostima u procedurama zapošljavanja u javnom sektoru sa ostalim učesnicima, a neki od osnovnih problema koji su prepoznati u Vranju su:

  • Unapred pripremljeni konkursi;
  • Netransparentnost uslova konkursa
  • Nejasni kriterijumi na osnovu kojih se zapošljava kandidat;
  • Menjanje neophodnih uslova/stepena obrazovanja za konkurisanje na određenu poziciju. 
   

  Saznaj više...
 • Stanovnici Valjeva upoznati sa projektom Transparentno do posla

  21.05.2015. Tribine, Ulične akcije

  Tribina u Valjevu, osma je po redu u okviru koje smo promovisali projekat Transparentno do posla, odnosno sastavni deo kampanje u kojoj će građani imati priliku da putem onlajn platforme www.transparentno.rs prijave sve probleme sa kojima su se susreli prilikom prijavljanja na konkurse u javnom sektoru. Projekat sprovode CeSID, BIRN Srbija i PALGO centar.

  Sa meštanima Valjeva razgovarali smo, između ostalog, o problemima sa kojima su se suočavali prilikom traženja posla, posebno u javnom sektoru. 
   
  Tribine sa građanima i ulične kampanje već su organizovane u Somboru, Jagodini, Čačku, Kragujevcu, Zaječaru, Novom Sadu i Nišu, a do kraja maja će biti organizovene u još 2 grada: Vranju (25.maj) i Beogradu (28.maj). 
   
  Na tribini u Valjevu je bilo prisutno desetak učesnika – pripadnika organizacija civilnog društva i zainteresovanih pojedinaca, a neke od tema o kojima se razgovaralo bile su: upoznavanje građana sa ciljevima i aktivnostima projekta Transparentno do posla (analiza regulatornog i institucionalnog okvira u Srbiji, istraživanje o broju zaposlenih i o sprovedenim konkursima u 25 institucija u RS (u periodu od 2009-2014), izrada analiza, preporuka i istraživanja, priprema platforme); upoznavanje građana sa mogućnostima i opcijama platforme www.transparentno.rs, kao i problemi korupcije i netransparentnosti u procesima zapošljavanja.
   

  Govornici su bili: Ivo Čolović (CeSID), Emilija Brkić (CeSID) i Slobodan Georgijev (BIRN). Građani su pozvani da podele svoja iskustva o nepravilnostima u procedurama zapošljavanja u javnom sektoru sa ostalim učesnicima, a neki od osnovnih problema koji su prepoznati u Valjevu su:

  • Unapred pripremljeni konkursi;
  • Nejasnost konkursnih procedura;
  • “Nasleđene” pozicije i radna mesta;
  • Stranačko zapošljavanje. 
   

  Saznaj više...
 • Niš: Održana tribina u okviru projekta Transparentno do posla

  18.05.2015. Tribine, Ulične akcije
   
  Tribina u Nišu, održana 18. maja, još jedna je u nizu na kojoj smo sa građanima razgovarali o teškoćama prilikom traženja posla, posebno u javnom sektoru. Događaj je sastavni deo promocije projekta Transparentno do posla koji sprovode CeSID, BIRN Srbija i PALGO centar, odnosno sastavni deo kampanje u kojoj će građani imati priliku da putem onlajn platforme www.transparentno.rs prijave sve probleme sa kojima su se susreli prilikom prijavljanja na konkurse u javnom sektoru.
  Tribine sa građanima i ulične kampanje već su organizovane u Somboru, Jagodini, Čačku, Kragujevcu, Zaječaru i Novom Sadu, a do kraja maja će biti organizovene u još 3 grada: Valjevu (21.maj), Vranju (25.maj) i Beogradu (28.maj).
   
  Na tribini u Nišu je bilo prisutno desetak učesnika – pripadnika organizacija civilnog društva i zainteresovanih pojedinaca, a neke od tema o kojima se razgovaralo bile su: upoznavanje građana sa ciljevima i aktivnostima projekta Transparentno do posla (analiza regulatornog i institucionalnog okvira u Srbiji, istraživanje o broju zaposlenih i o sprovedenim konkursima u 25 institucija u RS (u periodu od 2009-2014), izrada analiza, preporuka i istraživanja, priprema platforme); upoznavanje građana sa mogućnostima i opcijama platforme www.transparentno.rs, kao i problemi korupcije i netransparentnosti u procesima zapošljavanja.
   
  Govornici su bili: Ivo Čolović (CeSID), Emilija Brkić (CeSID) i Ivana Vukić (BIRN). Građani su pozvani da podele svoja iskustva o nepravilnostima u procedurama zapošljavanja u javnom sektoru sa ostalim učesnicima, a neki od osnovnih problema koji su prepoznati u Nišu su:
  • Unapred pripremljeni konkursi;
  • Nejasnost konkursnih procedura;
  • Fenomen “viška stolica” – otvaranje nepotrebnih radnih mesta; 
  • Stranačko zapošljavanje. 
   

  Saznaj više...
 • Problematični konkursi glavna tema u Novom Sadu

  15.05.2015. Tribine, Ulične akcije
  U okviru projekta Transparentno do posla posetili smo Novi Sad gde smo meštane ovog grada upoznali sa projektom i onlajn platformom www.transparentno.rs, gde će građani moći da prijave sve probleme sa kojima su se susreli prilikom prijavljanja na konkurse u javnom sektoru. Projekat Transparentno do posla sprovode CeSID, BIRN Srbija i PALGO centar, a Novi Sad je šesti grad gde se sprovode tribine i ulične kampanje.
   
  Tribine sa građanima i ulične kampanje već su organizovane u Somboru, Jagodini, Čačku, Kragujevcu i Zaječaru, a do kraja maja će biti organizovene u još 4 grada: Nišu (18.maj), Valjevu (21.maj), Vranju (25.maj) i Beogradu (28.maj). 
   
  Na tribini u Novom Sadu je bilo prisutno dvanaest učesnika – pripadnika organizacija civilnog društva i zainteresovanih pojedinaca, a neke od tema o kojima se razgovaralo bile su: upoznavanje građana sa ciljevima i aktivnostima projekta Transparentno do posla (analiza regulatornog i institucionalnog okvira u Srbiji, istraživanje o broju zaposlenih i o sprovedenim konkursima u 25 institucija u RS (u periodu od 2009-2014), izrada analiza, preporuka i istraživanja, priprema platforme); upoznavanje građana sa mogućnostima i opcijama platforme www.transparentno.rs, kao i problemi korupcije i netransparentnosti u procesima zapošljavanja.
   

  Govornici su bili: Bojan Klačar (CeSID), Emilija Brkić (CeSID) i Kalina Simić (BIRN). Građani su pozvani da podele svoja iskustva o nepravilnostima u procedurama zapošljavanja u javnom sektoru sa ostalim učesnicima, a neki od osnovnih problema koji su prepoznati u Novom Sadu su:

  • Unapred pripremljeni konkursi;
  • “Nasleđivanje” pozicija i radnih mesta u državnim firmama;
  • Nejasnost konkursnih procedura;
  • Netransparentnost uslova konkursa. 

  Saznaj više...
 • Sa stanovnicima Zaječara o zapošljavanju u javnom sektoru

  14.05.2015. Ulične akcije, Tribine

  Zaječar je peti grad u Srbiji u kome smo održali tribinu i uličnu kampanju gde smo razgovarali sa građanima o problemima sa kojima su se suočavali prilikom traženja posla, posebno u javnom sektoru.

  Ovaj događaj predstavlja sastavni deo promocije projekta Transparentno do posla koji sprovode CeSID, BIRN Srbija i PALGO centar, odnosno sastavni deo kampanje u kojoj će građani imati priliku da putem onlajn platforme www.transparentno.rs prijave sve probleme sa kojima su se susreli prilikom prijavljanja na konkurse u javnom sektoru.
   
  Tribine sa građanima i ulične kampanje već su organizovane u Somboru, Jagodini, Čačku i Kragujevcu, a do kraja maja će biti organizovene u još 5 gradova: Novom Sadu (15.maj), Nišu (18.maj), Valjevu (21.maj), Vranju (25.maj) i Beogradu (28.maj). 
   
  Na tribini u Zaječaru je bilo prisutno petnaestak učesnika – pripadnika organizacija civilnog društva i zainteresovanih pojedinaca, a neke od tema o kojima se razgovaralo bile su: upoznavanje građana sa ciljevima i aktivnostima projekta Transparentno do posla (analiza regulatornog i institucionalnog okvira u Srbiji, istraživanje o broju zaposlenih i o sprovedenim konkursima u 25 institucija u RS (u periodu od 2009-2014), izrada analiza, preporuka i istraživanja, priprema platforme); upoznavanje građana sa mogućnostima i opcijama platforme www.transparentno.rs, kao i problemi korupcije i netransparentnosti u procesima zapošljavanja.
   

  Govornici su bili: Đorđe Vuković (CeSID), Emilija Brkić (CeSID) i Ivana Vukić (BIRN). Građani su pozvani da podele svoja iskustva o nepravilnostima u procedurama zapošljavanja u javnom sektoru sa ostalim učesnicima, a neki od osnovnih problema koji su prepoznati u Zaječaru su:

  • Unapred pripremljeni konkursi;
  • “Nasleđivanje” pozicija i radnih mesta u državnim firmama; 
  • Netransparentnost uslova konkursa. 
   
   
   
   
  Saznaj više...
 • Sa građanima Kragujevca o problemima prilikom traženja posla

  11.05.2015. Tribine, Ulične akcije

  Osnovna ideja tribine u Kragujevcu bila je da razgovaramo sa građanima o problemima sa kojima su se suočavali prilikom traženja posla, posebno u javnom sektoru. Ovaj događaj predstavlja sastavni deo promocije projekta Transparentno do posla koji sprovode CeSID, BIRN Srbija i PALGO centar, odnosno sastavni deo kampanje u kojoj će građani imati priliku da putem onlajn platforme www.transparentno.rs prijave sve probleme sa kojima su se susreli prilikom prijavljanja na konkurse u javnom sektoru.

  Tribine sa građanima i ulične kampanje već su organizovane u Somboru, Jagodini i Čačku, a do kraja maja će biti organizovene u još 6 gradova: Zaječaru (14.maj), Novom Sadu (15.maj), Nišu (18.maj), Valjevu (21.maj), Vranju (25.maj) i Beogradu (28.maj). 
   
  Na tribini u Kragujevcu je bilo prisutno petnaestak učesnika – pripadnika organizacija civilnog društva i zainteresovanih pojedinaca, a neke od tema o kojima se razgovaralo bile su: upoznavanje građana sa ciljevima i aktivnostima projekta Transparentno do posla (analiza regulatornog i institucionalnog okvira u Srbiji, istraživanje o broju zaposlenih i o sprovedenim konkursima u 25 institucija u RS (u periodu od 2009-2014), izrada analiza, preporuka i istraživanja, priprema platforme); upoznavanje građana sa mogućnostima i opcijama platforme www.transparentno.rs, kao i problemi korupcije i netransparentnosti u procesima zapošljavanja.
   

  Govornici su bili: Đorđe Vuković (CeSID), Emilija Brkić (CeSID) i Aleksandra Marković (CeSID). Građani su pozvani da podele svoja iskustva o nepravilnostima u procedurama zapošljavanja u javnom sektoru sa ostalim učesnicima, a neki od osnovnih problema koji su prepoznati u Kragujevcu su:

  • Unapred pripremljeni konkursi;
  • “Nasleđivanje” pozicija i radnih mesta u državnim firmama - nepotizam; 
  • Fenomen “viška stolica” – otvaranje nepotrebnih radnih mesta; 
  • Netransparentnost uslova konkursa. 
   

  Saznaj više...
 • Održane ulična akcija i tribina u Čačku

  28.04.2015. Tribine, Ulične akcije

  Na tribini u Čačku održanoj 28. aprila bilo je prisutno dvadesetak učesnika – pripadnika organizacija civilnog društva i zainteresovanih pojedinaca, koji su sa nama podelili svoja iskustva i viđenje problema netransparentnog zapošljavanja u ovoj lokalnoj zajednici. 

  Neki od osnovnih problema koji su prepoznati u Čačku su:

  • Nejasnost konkursnih procedura;
  • Unapred pripremljeni konkursi;
  • Nejasni kriterijumi izbora kandidata;
  • “Nasleđivanje” pozicija i radnih mesta u državnim firmama.

  Osim na tribini, građani Čačka su mogli da se upoznaju sa ciljevima projekta i online platformom na uličnoj akciji koja je organizovana ranije istog dana.

  Tribine sa građanima i ulične kampanje već su organizovane u Somboru i Jagodini, a do kraja maja će biti organizovene u još 8 gradova, u Kragujevcu (11.maj), Zaječaru (14.maj), Novom Sadu (15.maj), Nišu (18.maj), Valjevu (21.maj), Vranju (25.maj) i Beogradu (28.maj).


  Saznaj više...
 • Projekat Transparentno do posla u Jagodini

  23.04.2015. Tribine, Ulične akcije

  Osnovna ideja događaja bila je da razgovaramo sa građanima Jagodine o problemima sa kojima su se suočavali prilikom traženja posla, posebno u javnom sektoru. Tribina u Jagodini je druga po redu, nakon Sombora, od ukupno 10, koliko će ih se održati do kraja maja tekuće godine.

  Na tribini su učestvovali pripadnici organizacija civilnog društva i zainteresovanih pojedinaca, a neke od tema o kojima se razgovaralo bile su analiza regulatornog i institucionalnog okvira u Srbiji, istraživanje o broju zaposlenih i o sprovedenim konkursima u 25 institucija u RS (u periodu od 2009-2014), izrada analiza, preporuka i istraživanja, priprema platforme; upoznavanje građana sa mogućnostima i opcijama platforme www.transparentno.rs, kao i problemi korupcije i netransparentnosti u procesima zapošljavanja.

  Govornici su bili Đorđe Vuković (CeSID) i Emilija Brkić (CeSID). Građani su pozvani da podele svoja iskustva o nepravilnostima u procedurama zapošljavanja u javnom sektoru sa ostalim učesnicima, a neki od osnovnih problema koji su prepoznati u ovom gradu su:

  • Nameštanje konkursa – konkursi unapred pripremljeni za pojedince;
  • Netransparentnost uslova konkursa;
  • Uticaj politike i političara na zapošljavanje – nepotizam, korupcija.

  Tribini je prethodila ulična akcija na kojoj su građani imali mogućnost da se upoznaju sa projektom i dobiju više informacija o platformi Transparentno.rs 


  Saznaj više...
 • Održana tribina sa građanima Sombora

  22.04.2015. Tribine, Ulične akcije

  Tribina u Somboru održana 22. aprila u zgradi županije, je prva u nizu od ukupno 10, koliko će ih se održati do kraja maja tekuće godine. Sledi održavanje tribine u Jagodini i Čačku (april), a zatim tokom maja i u Kragujevcu, Zaječaru, Novom Sadu, Nišu, Valjevu, Vranju i Beogradu.

  Tribini su prisustvovali pripadnici organizacija civilnog društva i zainteresovanih pojedinaca, a neke od tema o kojima se razgovaralo bile su: upoznavanje građana sa ciljevima i aktivnostima projekta Transparentno do posla; upoznavanje građana sa mogućnostima i opcijama platforme www.transparentno.rs, kao i problemi korupcije i netransparentnosti u procesima zapošljavanja.

  Govornici su bili Ivo Čolović (CeSID) i Emilija Brkić (CeSID). Građani su pozvani da podele svoja iskustva o nepravilnostima u procedurama zapošljavanja u javnom sektoru sa ostalim učesnicima, a neki od osnovnih problema koji su prepoznati u Somboru su:

  • Nejasnost konkursnih procedura i nejasni detalji konkursa;
  • Stranačko zapošljavanje;
  • Neobjavljivanje rezultata konkursa;
  • Nameštanje konkursa – unapred pripremljeni za pojedince.

  Saznaj više...
 • Najava uličnih akcija i tribina

  20.04.2015. Ulične akcije, Tribine, Okrugli stolovi

  Povodom promocije projekta transparentno do posla u 10 gradova

  Osnovna ideja organizacije uličnih akcija i tribina je razgovor sa građanima o problemima sa kojima su se suočavali prilikom traženja posla, posebno u javnom sektoru. Ovaj događaj predstavlja sastavni deo promocije projekta Transparentno do posla koji sprovode CeSID, BIRN Srbija i PALGO centar, odnosno sastavni deo kampanje u kojoj će građani imati priliku da putem onlajn platforme www.transparentno.rs prijave sve probleme sa kojima su se susreli prilikom prijavljanja na konkurse u javnom sektoru.

  Tribine sa građanima i ulične kampanje organizuju se u:

  • Somboru (22. April),
  • Jagodini (23.april),
  • Čačku (28.april),
  • Kragujevcu (11.maj),
  • Zaječaru (14.maj),
  • Novom Sadu (15.maj),
  • Nišu (18.maj),
  • Valjevu (21.maj),
  • Vranju (25.maj) i
  • Beogradu (28.maj).

  Govornici na tribinama biće predstavnici organizacija koje učestvuju u projektu (CeSID, BIRN I PALGO Centar), kao i naši gostujući eksperti. Na tribinama ćemo predstaviti analizu stanja u ovoj oblasti  - regulatorni i institucionalni okvir, rezultate istraživanja o broju zaposlenih kao i istraživanja o sprovedenim konkursima u 25 institucija u RS. Osim toga, građani će se upozonati i sa mogućnostima da sami prijave korupciju ili sumnju na korupciju, u okviru platforme  www.transparentno.rs kao i druge probleme korupcije i netransparentnosti u procesima zapošljavanja.

  Pozivamo vas da nam se pridružite na tribini u vašem gradu i podelite sa prisutnima svoja iskustva ili viđenje korupcije prilikom zapošljavanja u javnom sektoru u vašoj lokalnoj zajednici.

  Dobrodošli!

  Saznaj više...